«O’ZSPIRTSANOAT» АКЦИЯДОРЛИК КОМПАНИЯСИ ТАРКИБИДАГИ
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА ИШЛАБ ЧИҚАРИЛАЁТГАН МАҲСУЛОТЛАР

«ANDIJON BIOKIMYO ZAVODI» акциядорлик жамияти
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Олий тозаланган»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Экстра»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт)  «ЛЮКС»
Эфиро-альдегидли фракция
Сивуш мойи
Угликислый газ
Барда

«QO’QONSPIRT» акциядорлик жамияти
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Олий тозаланган»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Экстра»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт)  «ЛЮКС»
Эфиро-альдегидли фракция
Сивуш мойи
Угликислый газ
Барда

«BIOKIMYO» акциядорлик жамияти
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Олий тозаланган»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Экстра»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт)  «ЛЮКС»
Ректификатланган техник этил спирти
Эфиро-альдегидли фракция
Сивуш мойи
Технологик буғ
Барда

Чет Эл Инвестицияси иштирокидаги
«BEKTEMIR-SPIRT EKSPERIMENTAL ZAVODI» акциядорлик жамияти
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Олий тозаланган»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт) «Экстра»
Ректификатланган этил спирти (озуқавий спирт)  «ЛЮКС»
Эфиро-альдегидли фракция
Сивуш мойи
Угликислый газ
Барда